KVKK Metni
KVKK Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu
Gamerabi.com web sitesi ("Site"), Modus Dijital Pazarlama Ajansı ve Danışmanlık Hizmetleri ŞİRKETİ ("Şirket") tarafından işletilmektedir. Şirket, KVKK kapsamında "Veri Sorumlusu" olarak hareket etmektedir. Bu metin, Site kullanıcılarının kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve korunduğuna ilişkin açıklamalar içermektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Site üzerinden toplanan kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

Site'yi kullanmak için gerekli olan hizmetlerin sunulması
Site'nin işleyişinin sağlanması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
Kullanıcıların talep ve şikayetlerinin yanıtlanması
Kullanıcılara özel teklifler sunulması
Kullanıcılarla iletişim kurulması
Site'nin güvenliği için gerekli olan önlemlerin alınması
3. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Site üzerinden toplanan kişisel veriler, kullanıcının isteği doğrultusunda, Site'ye üye olurken veya bir işlem gerçekleştirirken sağlanabilir. Site üzerinden toplanan kişisel veriler aşağıdaki gibi olabilir:

Ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası ve adres gibi temel kişisel bilgiler
Site'de gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler
Site'yi kullanmak için kullanılan cihaz ve tarayıcıya ilişkin bilgiler
Kişisel verilerin işlenmesi, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmekte olup, veri işleme süreçleri belirli bir amaç doğrultusunda ve sınırlı sayıda kişi tarafından yürütülmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı
Site üzerinden toplanan kişisel veriler, Şirket'in yasal yükümlülükleri veya kullanıcının onayı olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

5. Kişisel Verilerin Güvenliği
Şirket, Site üzerinden toplanan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler almaktadır. Bu önlemler, kişisel verilerin kaybını, kötüye kullanımını, değiştirilmesini veya erişimini önlemek için tasarlanmıştır. Gerektiğinde sisteme ilişkin tüm verileri yurtdışı veya yurtiçi sistemlerde koruma altına alabilir.

6. Kullanıcı Hakları
KVKK kapsamında, kullanıcılar kişisel verilerinin nasıl işlendiğini öğrenme, bu verilerin güncellenmesi veya silinmesi, veri işleme faaliyetlerine itiraz etme ve kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili bazı haklara sahiptir. Bu haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme
Kişisel verilerin işlenmesinin gereksiz hale gelmesi durumunda silinmesini isteme
Kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi işleminin, bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
Kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme
Kişisel verilerin otomatik sistemler aracılığıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkan bir durumun kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasını önleme
7. Saklama Süresi
Site üzerinden toplanan kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verilerin saklama süresi, işlenme amacı doğrultusunda belirlenir ve yasal süreçler sona erdikten sonra otomatik olarak silinir.

8. İletişim
KVKK ile ilgili herhangi bir konuda bilgi almak, kişisel verilerinizi güncellemek veya silmek veya diğer haklarınızı kullanmak isterseniz, bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni, Site'ye ilişkin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalar içermektedir. Şirket, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket etmektedir ve bu aydınlatma metnini gerektiği gibi güncelleyecektir.